Произведените от нас озвучителни тела отговарят на всички изисквания за възпроизвеждане на качествен звук в жилищни и обществени пространства...

Дизайн
на мебели и
производство